Skip to main content

Pomôžeme vám
digitálne
rásť

Prinášame riešenia
pre digitálnu transformáciu
vašich podnikov

Bez ohľadu na to, či dnes začínate, alebo máte pred sebou zložité digitalizačné výzvy. Budeme vás sprevádzať na ceste k vašej digitálnej budúcnosti.

Viac o EXPANDI 4.0

Vysoká
odbornosť

tímu našich špecialistov umožňuje riešiť aj najnáročnejšie požiadavky

Špecializované
služby

v oblasti digitalizácie, automatizácie
a kybernetickej bezpečnosti

Rozsiahle
skúsenosti

našich odborníkov vám odovzdajú hodnoty, ktoré môžete ďalej rozvíjať

Individuálny
prístup

ku každému z vás, zohľadňujúci vaše špecifiká a potreby

Nezostávajte pozadu.
Naše služby vám pomôžu digitálne rásť

ANALÝZY

Ak chcete vykročiť na cestu k digitálnej zrelosti, musíte najprv vedieť, kde sa nachádzate. Je to podobné ako pri GPS, ktoré vás nedokáže nasmerovať do cieľa cesty, kým nepozná vašu presnú polohu. Pomenujeme digitálne možnosti vášho podniku, aby ste vedeli, kam nasmerovať svoje úsilie.

Overenie riešení

Nepotrebujete krištáľovú guľu, aby ste sa dozvedeli, či je vaša stratégia, zámer alebo riešenie to správne. Poradí vám náš expertný tím. V špičkových testbedoch, robotických pracoviskách, laboratóriách zameraných na technológie Industry 4.0 vám vaše riešenia pomôžeme overiť a optimalizovať.

PORADENSTVO

Ak chcete naplno využiť potenciál vašej digitalizačnej stratégie, nerobte to sami. Poraďte sa s našimi odborníkmi, inovátormi, digitalizačnými a technologickými expertmi. Prevedieme vás cez nástrahy digitalizácie, nasmerujeme tak, aby ste začali napĺňať tú správnu transformačnú stratégiu.

VZDELÁVANIE

Vzdelávanie a rozvoj zručností vašich zamestnancov pre potreby digitálnych technológií je kľúčom k úspechu digitálnej transformácie vo vašom podniku. Pomôžeme doručiť požadované vedomosti vašim pracovníkom, vybavíme ich zručnosťami potrebnými na napredovanie digitalizácie v podniku.

Zdroje

Svoje plány potrebujete podporiť finančne. Pomôžeme vám nájsť zdroje pre naplnenie vašich zámerov. Zorientujeme vás v spleti možností, ponúk investorov, v národných a európskych štruktúrach podpory. Nájdeme spolu riešenie, ktoré vám umožní naplniť vaše digitalizačné stratégie.

Networking

V hľadaní tých správnych ciest za digitalizáciou nie ste sami. Zorientovať sa v problematikách, identifikovať kľúčové technológie, zdroje a dodávateľov, ktorí budú užitoční na vašej ceste, nie je jednoduché. Pomôžeme vám vytvoriť si svoj ekosystém. Spojíme vás s odborníkmi, podnikmi a inštitúciami.

NOVINKY