Skip to main content

Ceny EXPANDI služieb

Každá služba má svoju hodnotu. Do hodnoty služieb v našej ponuke sa premieta jedinečné a najkomplexnejšie know-how špičkových odborníkov v digitálnej transformácii na trhu a široká ponuka nástrojov vybudovanej infraštruktúry.

Formát EDIH EXPANDI 4.0 vám umožňuje hodnotu objednanej služby prefinancovať v plnej výške tak, že:

  • 50% bude za vás hradiť Európska komisia
  • a zvyšných 50% prefinancujete z Plánu obnovy a odolnosti cez schému de minimis.

Takto získate svoju službu bezplatne.

Podmieny čerpania finančnej podpory zo schémy de minimis:

  • malý a stredný podnik, ktorý zamestnáva od 10 do 499 zamestnancov
  • zároveň posledné tri roky neprekročil čerpanie zo schémy de minimis v hodnote 200 tis. Eur (vrátane dcérskych a sesterských firiem)
  • a súčasne je bez záznamu v zoznamoch dlžníkov voči štátnym inštitúciám, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

V prípade, že podnik má vyčerpanú podporu zo schémy de minimis, môže si službu hradiť z vlastných zdrojov na základe dohodnutej ceny.

Uvedené služby sú určené aj pre veľké podniky. Cena pre veľké podniky sa stanovuje dohodou na základe rozsahu služby.

Termín predkladania žiadostí pre konkrétne služby je do 30.9.2025.

 

Cenník služieb pri čerpaní pomoci

Názov služby Typ podniku Celková hodnota
finančnej pomoci
(Eur) 
Hodnota finančnej pomoci z príspevku programu Digitálna Európa (Eur) Hodnota finančnej pomoci z K-17 Plánu obnovy a odolnosti cez schému de minimis (Eur)
Priama platba podniku/inštitúcie (Eur)
Hodnotenie digitálnej zrelosti malé 1 500 750 750 0
stredné a MSsSTK 3 500 1 750 1 750 0
Hodnotenie kybernetickej bezpečnosti malé 3 000 1500 1500 0
stredné a MSsSTK 5 500 2 750 2 750 0
Expertné overenie riešení malé 6 000 3 000 3 000 0
stredné a MSsSTK 14 000 7 000 7 000 0
Laboratórne overenie riešení malé 10 000 5 000 5 000 0
stredné a MSsSTK 23 714 11 857 11 857 0
Manažment podnikových dát malé 2 530 1 265 1 265 0
stredné a MSsSTK 5 000 2 500 2 500 0
Dizajn digitálneho výrobku malé 10 000 5 000 5 000 0
stredné a MSsSTK 26 000 13 000 13 000 0
Prístup k programom EÚ a investorov malé 7 000 3 500 3 500 0
stredné a MSsSTK 7 000 3 500 3 500 0
Prístup k národným fondom malé 8 000 4 000 4 000 0
stredné a MSsSTK 8 000 4 000 4 000 0
Technology scounting malé 2 000 1 000 1 000 0
stredné a MSsSTK 2 000 1 000 1 000 0
Vzdelávanie a tréningy malé 3 000 1 500 1 500 0
stredné a MSsSTK 3 000 1 500 1 500 0
Výročná konferencia / Národné fórum produktivity malé 420 210 210 0
stredné a MSsSTK 420 210 210 0