Skip to main content

Ceny EXPANDI služieb

Každá služba má svoju hodnotu. Do hodnoty služieb v našej ponuke sa premieta jedinečné a najkomplexnejšie know-how špičkových odborníkov v digitálnej transformácii na trhu a široká ponuka nástrojov vybudovanej infraštruktúry.

Formát EDIH EXPANDI 4.0 vám umožňuje hodnotu objednanej služby prefinancovať v plnej výške tak, že:

  • 50% bude za vás hradiť Európska komisia
  • a zvyšných 50% prefinancujete z Plánu obnovy a odolnosti cez schému de minimis.

Takto získate svoju službu bezplatne.

Podmieny čerpania finančnej podpory zo schémy de minimis:

  • malý a stredný podnik, ktorý zamestnáva od 10 do 499 zamestnancov
  • zároveň posledné tri roky neprekročil čerpanie zo schémy de minimis v hodnote 200 tis. Eur (vrátane dcérskych a sesterských firiem)
  • a súčasne je bez záznamu v zoznamoch dlžníkov voči štátnym inštitúciám, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

V prípade, že podnik má vyčerpanú podporu zo schémy de minimis, môže si službu hradiť z vlastných zdrojov na základe dohodnutej ceny.

Uvedené služby sú určené aj pre veľké podniky. Cena pre veľké podniky sa stanovuje dohodou na základe rozsahu služby.

Cenník služieb pri čerpaní pomoci

Názov služby Typ podniku Hodnota poskytnutej finančnej pomoci (Eur) Priama platba podniku/inštitúcie (Eur)
Hodnotenie digitálnej zrelosti malé 750 0
stredné 1 750 0
Hodnotenie kybernetickej bezpečnosti malé 1500 0
stredné 2 750 0
Expertné overenie riešení malé 3 000 0
stredné 7 000 0
Laboratórne overenie riešení malé 5 000 0
stredné 11 857 0
Manažment podnikových dát malé 1 265 0
stredné 2 500 0
Dizajn digitálneho výrobku malé 5 000 0
stredné 13 000 0
Prístup k programom EÚ a investorov malé 3500 0
stredné 3500 0
Prístup k národným fondom malé 4000 0
stredné 4000 0
Technology scounting malé 1000 0
stredné 1000 0