Skip to main content

Analýzy

Ak chcete vykročiť na cestu k digitálnej zrelosti, musíte najprv vedieť, kde sa nachádzate. Je to podobné ako pri GPS, ktoré vás nedokáže nasmerovať do cieľa cesty, kým nepozná vašu presnú polohu. Pomenujeme digitálne možnosti vášho podniku, aby ste vedeli, kam nasmerovať svoje úsilie.

Hodnotenie digitálnej zrelosti

Digitalizácia a digitálna transformácia je pre malé a stredné podniky pomerne zložitý proces. Väčšina podnikov nemá v tejto oblasti dostatok skúseností, nie je odborne a kapacitne dostatočne pripravená na ich zvládnutie. Manažmentom podnikov chýbajú informácie, zručnosti a vedomosti o reálnom stave a možnostiach digitalizácie a jej postupu v podniku.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

Odborne posúdime a vyhodnotíme aktuálny stav digitalizácie vášho podniku, upozorníme na potenciál príležitostí na dosiahnutie zmien, zlepšení vnútorného fungovania podniku a výsledkov podnikania.

Klient získa

  • súhrnné a objektívne zhodnotenie stavu digitalizácie podniku
  • upozornenie na najdôležitejšie potreby a príležitosti podniku z pohľadu digitalizácie
  • návrh postupu digitalizácie procesov s najväčším prínosom pre podnik
  • odporúčania pre využitie ďalších výhodných služieb EXPANDI 4.0

Hodnotenie kybernetickej bezpečnosti

Kybernetická bezpečnosť je pri digitalizácii organizácií kľúčovou oblasťou. Pri využívaní moderných aplikácií, systémov a zariadení pripojených do sietí, je nevyhnutné vnímať aj riziká ich zneužitia, vyradenia z prevádzky či odcudzenia dát. Prieskumy ukazujú, že slovenské organizácie svoje zabezpečenie podceňujú.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

Vypracujeme objektívne hodnotenie zabezpečenia organizácie pred kybernetickými útokmi pre manažment spoločnosti, ktorý zhodnotí súčasný stav a poskytne konkrétne odporúčania pre jeho zlepšenie.

Klient získa

  • objektívne posúdenie stavu zabezpečenia pred kybernetickými útokmi a pripravenosti reagovať na kybernetické incidenty
  • odporúčania konkrétnych opatrení a krokov pre zlepšenie

Ak máte otázky, alebo záujem o niektorú z ponúkaných služieb, kontaktujte nás