Skip to main content

Vzdelávanie

Vzdelávanie a rozvoj zručností vašich zamestnancov je kľúčom k úspechu digitálnej transformácie vo vašom podniku. Pomôžeme doručiť požadované vedomosti vašim pracovníkom, vybavíme ich zručnosťami potrebnými na napredovanie digitalizácie v podniku.

ING 4.0

Zvyšovanie kvalifikácie, či rekvalifikácia pre potreby nových trendov v priemysle sa postupne stáva najväčšou výzvou slovenského priemyslu. Zamestnancom podnikov však dnes zručnosti a kompetencie zodpovedajúce nárokom digitalizovaných podnikov chýbajú.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

ING 4.0 je vzdelávací program zameraný na získanie prehľadu o kľúčových oblastiach konceptu Industry 4.0 a digitálnej transformácie, najmodernejších digitálnych technológiách, spôsobe ich nasadenia, manažmente procesu digitalizácie a jej hlavných benefitoch.

Klient získa

  • jedinečné, inovatívne a celoživotné vzdelávanie a posilňovanie zručností svojich zamestnancov
  • prehľad o najmodernejších digitálnych technológiách, spôsobe ich nasadenia, manažmente procesu digitalizácie a hlavných benefitoch digitalizácie
  • absolvent sa stane relevantným partnerom firemných manažérov pri koncipovaní a realizácii digitalizačných projektov

Všetky informácie o vzdelávacom programe ING 4.0 nájdete na www.ing40.sk

Technologické bootcampy

Absolventi stredných odborných škôl a univerzít nie sú podľa podnikov dostatočne pripravení na aktuálne výzvy a potreby praxe. Nemajú dostatočné vedomosti o aktuálnych technológiách, riešeniach, nemajú zručnosti pre fungovanie v digitalizačných tímoch.

Kontaktujte nás

Naše riešenie

V technologických bootcampoch umožníme študentom univerzít a stredných odborných škôl prístup k základnej výbave vedomostí a zručností v rôznych oblastiach súvisiacich s digitálnou transformáciou v podmienkach priemyselných podnikov.

Klient získa

  • vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí spojených s digitálnou transformáciou
  • možnosť využitia vzdelávacej infraštruktúry prostredníctvom laboratórií, TestBedu 4.0 a rôznych testovacích zariadení pre inteligentné podniky
  • účastníkov vybavíme špičkovými zručnosťami potrebnými na naštartovanie kariéry v podnikoch

Ak máte otázky, alebo záujem o niektorú z ponúkaných služieb, kontaktujte nás