Skip to main content

Vzdelávanie

Vzdelávanie a rozvoj zručností vašich zamestnancov pre potreby digitálnych technológií je kľúčom k úspechu digitálnej transformácie vo vašom podniku. Pomôžeme doručiť požadované vedomosti vašim pracovníkom, vybavíme ich zručnosťami potrebnými na napredovanie digitalizácie v podniku.

ING 4.0

Rozvoj zručností a celoživotné vzdelávanie sa postupne stáva jednou z najväčších výziev slovenského priemyslu. Zamestnancom podnikov, tým aktuálnym ale aj budúcim, však chýbajú zručnosti a kompetencie zodpovedajúce nárokom digitálnej doby.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

Vytvárame modulárny program pre podporu potrebných zručností inžinierov a ostatných odborných zamestnancov podniku. Modulárny program uľahčí prispôsobenie zvyšovania kvalifikácie jedinečným potrebám jednotlivých spoločností, či profilovanie odbornosti jednotlivca.

Klient získa

  • jedinečné, inovatívne a celoživotné vzdelávanie a posilňovanie zručností svojich zamestnancov
  • prehľad o najmodernejších digitálnych technológiách, spôsobe ich nasadenia, manažmente procesu digitalizácie a hlavných benefitoch digitalizácie
  • absolvent sa stane relevantným partnerom firemných manažérov pri koncipovaní a realizácii digitalizačných projektov

Program je dnes v štádiu prípravy. Pilotné moduly vzdelávacieho programu budú spustené v druhej polovici roka 2023. Bližšie informácie o ING 4.0

Technologické bootcampy

Absolventi stredných odborných škôl a univerzít nie sú podľa podnikov dostatočne pripravení na aktuálne výzvy a potreby praxe. Nemajú dostatočné vedomosti o aktuálnych technológiách, riešeniach, nemajú zručnosti pre fungovanie v digitalizačných tímoch.

Kontaktujte nás

Naše riešenie

V technologických bootcampoch umožníme študentom univerzít a stredných odborných škôl prístup k základnej výbave vedomostí a zručností v rôznych oblastiach súvisiacich s digitálnou transformáciou v podmienkach priemyselných podnikov.

Klient získa

  • vedomosti a zručnosti z rôznych oblastí spojených s digitálnou transformáciou
  • možnosť využitia vzdelávacej infraštruktúry prostredníctvom laboratórií, TestBedu 4.0 a rôznych testovacích zariadení pre inteligentné podniky
  • účastníkov vybavíme špičkovými zručnosťami potrebnými na naštartovanie kariéry v podnikoch

Ak máte otázky, alebo záujem o niektorú z ponúkaných služieb, kontaktujte nás