Skip to main content

PARTNERI

EXPANDI 4.0 tvorí konzorcium partnerov s vysokou expertízou v oblasti digitalizácie a Industry 4.0

Skupina MATADOR je úspešným globálnym dodávateľom pre automobilový a ostatný priemysel. Ponúka služby z oblasti dizajnu, inžinieringu, vývoja a výroby automatizovaných liniek. Je aktívna v oblasti R&D a disponuje najmodernejšími technologickými pracoviskami. Matador Industries je zameraná na všeobecné strojárstvo, vývoj a výrobu jednoúčelových zariadení.

www.matador-group.eu

SOVA Digital je priekopníkom priemyselného inžinieringu a lídrom v komplexných riešeniach v oblasti digitalizácie malých a stredných priemyselných podnikov. Prevádzkuje TestBed 4.0 zameraný na technológie a procesy Industry 4.0. Prináša na trh inovatívne riešenia, nové digitalizačné koncepty, buduje komunitu R&D lídrov.

www.sova.sk

Národné centrum robotiky je špičkové pracovisko zamerané na výskum, podporu a rozvoj robotiky v univerzitnom a komerčnom prostredí. Občianske združenie vzniklo pod hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave. Členmi sú medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti robotiky, kybernetiky a automatizácie.

www.nacero.sk

Soitron je lídrom v zavádzaní nových technológií a inovatívnych riešení v oblasti robotizácie a automatizácie procesov, kybernetickej bezpečnosť, dátových centier, IoT riešení, IT outsourcingu, komunikačných a sieťových riešení, IT supportu a poradenstva. Združuje profesionálne tímy na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, Turecku, Bulharsku, Poľsku a Veľkej Británii.

www.soitron.sk

Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM je nezávislou, odbornou autoritou zástupcov priemyselných a technologických spoločností, a akademickej obce, ktorí sa spájajú pre spoločné ciele – informovať, edukovať a moderovať diskusiu o digitálnej transformácii a Industry 4.0 na Slovensku. Vytvára priestor pre výmenu a zdieľanie odborných názorov, príkladov dobrej praxe a networking.

www.industry4um.sk

Technologická a implementačná agentúra Ministerstva hospodárstva SR. Implementuje podporné schémy v oblasti energetiky a inovácií. Zameriava sa na priemyselné klastre a podporu MSP, ktoré prechádzajú digitálnou transformáciou a smerujú k Industry 4.0. Riadi národné a medzinárodné projekty, je súčasťou medzinárodných organizácií a združení podporujúcich progres v oblasti inovácií, energetiky a digitalizácie.

www.siea.sk