Skip to main content

SLUŽBY

Nezostávajte pozadu. Naše služby vám pomôžu digitálne rásť

ANALÝZY

Hodnotenie digitálnej zrelosti
Hodnotenie kybernetickej bezpečnosti
Kybernetická bezpečnosť – Penetračný test
Kybernetická bezpečnosť – Poradenstvo

Overenie riešení

Laboratórne overenie riešení
Expertné overenie riešení

PORADENSTVO

Manažment podnikových dát
Dizajn digitálneho výrobku

VZDELÁVANIE

ING 4.0
Technologické bootcampy

Zdroje

Prístup k programom EÚ a investorov
Prístup k národným fondom
Technologický skauting

Networking

Business Safari
Interaktívne fóra

CENY EXPANDI SLUŽIEB

Každá služba má svoju hodnotu. Do hodnoty služieb v našej ponuke sa premieta najkomplexnejšie know-how špičkových odborníkov v digitálnej transformácii na trhu a široká ponuka nástrojov vybudovanej infraštruktúry.

Formát EDIH EXPANDI 4.0 umožňuje hodnotu objednanej služby prefinancovať vo výške 50% zo zdrojov Európskej komisie a zvyšných 50% prefinancujete z Plánu obnovy a odolnosti cez schému de minimis. Takto získate svoju službu bezodplatne.

Podmienky čerpania finančnej podpory zo schémy de minimis:

  • malý a stredný podnik, ktorý zamestnáva od 10 do 499 zamestnancov
  • zároveň posledné tri roky neprekročil čerpanie zo schémy de minimis v hodnote 300 tis. Eur (vrátane dcérskych a sesterských firiem)
  • a súčasne je bez záznamu v zoznamoch dlžníkov voči štátnym inštitúciám, sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

V prípade, že podnik má podporu zo schémy de minimis vyčerpanú, môže si službu hradiť z vlastných zdrojov na základe dohodnutej ceny.

Uvedené služby sú určené aj pre veľké podniky. Cena pre veľké podniky sa stanovuje dohodou na základe rozsahu služby.

Kategória podniku Počet zamestnancov
(hlavné kritérium)
Ročný obrat
(vedľajšie kritérium)
Ročná bilančná suma
(vedľajšie kritérium)
Malý podnik < 50 < = 10 mil. EUR < = 10 mil. EUR
Stredný podnik < 250 < = 100 mil. EUR < = 43 mil. EUR
Malá spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou (MSsSTK) < = 499 < = 100 mil. EUR < = 86 mil. EUR
Cenník služieb