Skip to main content

Zdroje

Svoje plány potrebujete podporiť finančne. Pomôžeme vám nájsť zdroje pre naplnenie vašich zámerov. Zorientujeme vás v spleti možností, ponúk investorov, v národných a európskych štruktúrach podpory. Nájdeme spolu riešenie, ktoré vám umožní naplniť vaše digitalizačné stratégie.

Prístup k programom EÚ a investorov

Aj keď dnes na internete nájdete všetko, predsa vám to nemusí pomôcť pri hľadaní investora. Nevyhnutným predpokladom na rozvoj podniku a jeho rast je sieťovanie a získavanie nových impulzov. Slovensko je malá krajina, kde je veľa peňazí, ale nie vždy sú dostatočne flexibilné.

Kontaktujte nás

Naše riešenie

Náš tím pomôže vyhodnotiť vaše potreby a pomôže s identifikáciou možných ciest, ako ich naplniť. Poradíme s vhodnou stratégiou financovania pre rozvoj vašej firmy prostredníctvom programov EÚ, spojením s investormi a finančnými inštitúciami.

Klient získa

  • efektívne, odborné a rýchle vyhľadávanie relevantných nových technológií, služieb a produktov na globálnom trhu
  • nezávislé zhodnotenie vplyvu nových megatrendov a makrotrendov na priemyselné odvetvie a predmet podnikania

Prístup k národným fondom

Pripraviť a napísať žiadosť o nenávratný finančný príspevok je často komplikované. Podniky narážajú na množstvo administratívnej záťaže, proces spomaľujú komplikovane pripravené výzvy na strane poskytovateľov a zle napísané žiadosti na strane žiadateľov.

Kontaktujte nás

Naše riešenie

Poskytneme vám asistenčné služby pri príprave žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Poradíme pri výbere dostupných foriem financovania inovačných a digitalizačných aktivít v malých a stredných firmách

Klient získa

  • riešenie šité na mieru klienta, prehľad v možnostiach čerpania národných fondov na podporu digitalizácie a podnikania
  • pomoc pri písaní žiadostí tak, aby ste sa vyhli chybám, a poskytovateľom pomoci zjednodušili a zrýchlili rozhodovanie

Ak máte otázky, alebo záujem o niektorú z ponúkaných služieb, kontaktujte nás