Skip to main content

Našim poslaním je podporovať digitálnu transformáciu malých a stredných priemyselných podnikov

Pomáhame podnikom rozvíjať kompetencie potrebné na uskutočnenie efektívneho prechodu do sveta Industry 4.0.

Sme súčasťou európskej siete digitálnych inovačných centier (EDIH – European Digital Innovation Hubs), vytvorených a podporovaných Európskou komisiou v snahe dosiahnuť vysokú a udržateľnú konkurencieschopnosť Európskej únie voči ostatným krajinám.

Nezostávajte pozadu.
Naše služby vám pomôžu digitálne rásť

ANALÝZY

Ak chcete vykročiť na cestu k digitálnej zrelosti, musíte najprv vedieť, kde sa nachádzate. Je to podobné ako pri GPS, ktoré vás nedokáže nasmerovať do cieľa cesty, kým nepozná vašu presnú polohu. Pomenujeme digitálne možnosti vášho podniku, aby ste vedeli, kam nasmerovať svoje úsilie.

Overenie riešení

Nepotrebujete krištáľovú guľu, aby ste sa dozvedeli, či je vaša stratégia, zámer alebo riešenie to správne. Poradí vám náš expertný tím. V špičkových testbedoch, robotických pracoviskách, laboratóriách zameraných na technológie Industry 4.0 vám vaše riešenia pomôžeme overiť a optimalizovať.

PORADENSTVO

Ak chcete naplno využiť potenciál vašej digitalizačnej stratégie, nerobte to sami. Poraďte sa s našimi odborníkmi, inovátormi, digitalizačnými a technologickými expertmi. Prevedieme vás cez nástrahy digitalizácie, nasmerujeme tak, aby ste začali napĺňať tú správnu transformačnú stratégiu.

VZDELÁVANIE

Vzdelávanie a rozvoj zručností vašich zamestnancov pre potreby digitálnych technológií je kľúčom k úspechu digitálnej transformácie vo vašom podniku. Pomôžeme doručiť požadované vedomosti vašim pracovníkom, vybavíme ich zručnosťami potrebnými na napredovanie digitalizácie v podniku.

Zdroje

Svoje plány potrebujete podporiť finančne. Pomôžeme vám nájsť zdroje pre naplnenie vašich zámerov. Zorientujeme vás v spleti možností, ponúk investorov, v národných a európskych štruktúrach podpory. Nájdeme spolu riešenie, ktoré vám umožní naplniť vaše digitalizačné stratégie.

Networking

V hľadaní tých správnych ciest za digitalizáciou nie ste sami. Zorientovať sa v problematikách, identifikovať kľúčové technológie, zdroje a dodávateľov, ktorí budú užitoční na vašej ceste, nie je jednoduché. Pomôžeme vám vytvoriť si svoj ekosystém. Spojíme vás s odborníkmi, podnikmi a inštitúciami.

PARTNERI