Skip to main content

Networking

V hľadaní tých správnych ciest za digitalizáciou nie ste sami. Zorientovať sa v problematikách, identifikovať kľúčové technológie, zdroje a dodávateľov, ktorí budú užitoční na vašej ceste, nie je jednoduché. Pomôžeme vám vytvoriť si svoj ekosystém. Spojíme vás s odborníkmi, podnikmi a inštitúciami.

Best Practice Safari

Návštevy a zdieľanie skúsenosti slovenských aj zahraničných podnikov, ktoré už majú za sebou prvé digitalizačné kroky, alebo sa v digitalizácii už naplno rozbehli, sú zdrojom cenných rád, informácií a silnou inšpiráciou.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

Privedieme vás priamo do podnikov s úspešnými riešeniami z oblasti digitalizácie a digitálnej transformácie u nás i v zahraničí. Postaráme sa o vhodný výber referencie, zabezpečíme odborníkov, poskytneme komplexný servis.

Klient získa

  • Hodnotné informácie z problematiky, o ktorú sa zaujímate
  • Priestor pre hĺbkové diskusie s priekopníkmi implementácie technológií a riešení Industry 4.0
  • Priestor pre spoluprácu na svojich riešeniach
  • Budovanie podporného ekosystému pre svoje zámery

Interaktívne fóra

Prinášame vám informačné a edukačné podujatia s hodnotnými a užitočnými informáciami, ktoré viete preniesť do svojich podnikov a tam ich ďalej rozvíjať.

Kontaktujte nás

Naše riešenie a postup

Organizujeme pre vás workshopy, diskusné fóra, semináre a prednášky, a iné formáty stretnutí, na ktorých vám budeme prinášať informácie o aktuálnych témach spojených s digitalizáciou a Industry 4.0.

Klient získa

  • Kvalitné, aktuálne, odborné informácie
  • Príležitosť pre networking, spájanie sa a spolupráce s partnermi
  • Vytváranie ekosystémov pre vašu podporu

Technologický skauting

Technologický skauting poskytuje riešenia ako zefektívniť a urýchliť proces získavania informácií z externých zdrojov a sietí. Využitím technologického skautingu sa zamestnanci môžu vyhnúť mnohým problémom spojeným s inováciami, a efektívne riadiť svoj čas a zdroje.

Kontaktujte nás

Naše riešenie

Náš tím identifikuje a lokalizuje nové a vyvíjajúce sa technológie, produkty, služby a trendy. Pre klienta posúdi hodnotu ich relevantnosti a vplyvu na existujúce technológie, produkty, služby a trendy.

Klient získa

  • Efektívne, odborné a rýchle vyhľadávanie relevantných nových technológií, služieb a produktov na globálnom trhu
  • Nezávislé zhodnotenie vplyvu nových megatrendov a makrotrendov na priemyselné odvetvie a predmet podnikania

Ak máte otázky, alebo záujem o niektorú z ponúkaných služieb, kontaktujte nás