Skip to main content

Prvé stretnutia so zástupcami podnikov v rámci turné po regiónoch máme úspešne za sebou. Na januárových seminároch organizovaných v spolupráci s partnerským EDIH-om HOPERO v Žiline, Banskej Bystrici, Dubnici nad Váhom a Poprade sme sa stretli s viac ako stovkou z vás. Predstavili sme vám naše služby a diskutovali sme o možnostiach, ako ich využiť pre váš rozvoj.

Semináre rozprúdili podnetnú diskusiu o EDIH-och ako novom fenoméne podpory digitalizácie podnikov. Záujem bol o detailnejšie predstavenie služieb, možností financovania,  a overovania svojich zámerov pred investíciou. Je pre nás dôležité vypočuť si váš hlas, priblížiť našu ponuku a diskutovať o jej parametroch. Teší nás, že o špecializované služby EXPANDI 4.0 je z vašej strany veľký záujem, a môžeme vám poskytnúť naše rozsiahle odborné skúsenosti.

Snažíme sa vytvoriť vám priestor pre načerpanie kvalitných informácií a diskusiu o tom ako nájsť svoju cestu k digitalizácii, ktorá zohľadňuje vaše špecifiká a individuálne potreby. Veľká časť podnikov vníma digitálnu transformáciu stále ako náročný, ťažko uchopiteľný proces, nevedia ako a kde začať. Pomôžeme vám v tom. Odborne posúdime aktuálny stav digitalizácie vášho podniku, pomenujeme príležitosti na dosiahnutie zmien, ponúkneme reálne riešenia a možnosti ich finančnej podpory.