Skip to main content

Hlavný projektový manažér EXPANDI 4.0 Michal Műhl sa pred pár dňami vrátil z mesačného  programu
v kórejskom Changwone. V rámci dlhoročnej spolupráce medzi hlavným kórejským vládnym think-tankom Korea Developement Institute (KDI) a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) absolvoval program zameraný na prehlbovanie poznatkov a bilaterálnu výmenu skúseností v oblasti digitálnej transformácie priemyselných podnikov.

Inšpirácie a skúsenosti zbieral niekoľkotýždňovou spoluprácou s expertmi v oblasti digitalizácie priemyslu v Changwonskom národnom priemyselnom komplexe, ktorý s viac ako 2 700 priemyselnými podnikmi patrí k najväčším a najmodernejším v krajine. Okrem úspešných riešení z oblasti digitalizácie, automatizácie, robotiky, boli témami odborných stretnutí diskusie o podporných mechanizmoch pre digitalizáciu podnikov a budovanie výkonných ekosystémov zameraných na ich rozvoj.

Výsledkom stretnutí sú vzájomné inšpirácie a odporúčania ako budovať funkčnú infraštruktúru a podporiť slovenský priemysel v transformácii. „Získané poznatky zužitkujeme aj pri práci na projektoch EXPANDI 4.0. Pomôžu pri analýze prekážok a hľadaní riešení ako zlepšiť podporu slovenských firiem v digitálnej transformácii, rovnako ako pri príprave odporúčaní pre tvorcov politík,“ hodnotí Michal Műhl, riaditeľ odboru konkurencieschopnosti SIEA.