Skip to main content

Máte pocit, že by mal váš podnik napredovať rýchlejšie, aby udržal krok s výzvami trhu, ale chýbajú vám pracovníci s dostatočnou kvalifikáciou? Podľa prieskumu Industry4UM až 44% podnikov dnes vidí najväčšiu prekážku na ceste k digitálnej transformácii v nedostatočnej kvalifikácii svojich zamestnancov. Táto skutočnosť sa v podnikoch z veľkej miery podpisuje pod nízku, len 27% úroveň digitálnej transformácie. Vzdelávací program ING 4.0 hádže podnikom pomyselné záchranné koleso, zamestnancov vybaví zručnosťami, ktoré im umožnia aktívne participovať na digitalizácii výroby. Zamestnanci malých a stredných podnikov môžu kurzy dokonca absolvovať zdarma.

Máte pocit, že by mal váš podnik napredovať rýchlejšie, aby udržal krok s výzvami trhu, ale chýbajú vám pracovníci s dostatočnou kvalifikáciou? Podľa prieskumu Industry4UM až 44% podnikov dnes vidí najväčšiu prekážku na ceste k digitálnej transformácii v nedostatočnej kvalifikácii svojich zamestnancov. Táto skutočnosť sa v podnikoch z veľkej miery podpisuje pod nízku, len 27%, úroveň digitálnej transformácie. Vzdelávací program ING 4.0 hádže podnikom pomyselné záchranné koleso, zamestnancov vybaví zručnosťami pre digitalizovanú výroby. Malé a stredné podniky môžu kurzy dokonca absolvovať zdarma.

Rozvíjanie digitálnych zručností zamestnancov je v podnikoch stále podceňované

Nedostatok odborníkov so zručnosťami potrebnými pre digitalizáciu môže zásadne ovplyvniť budúcnosť podniku. Ak nerozširuje poznatky zamestnancov v súlade s tempom rozvoja trhu, stráca schopnosť konkurovať. Dnes má v podnikoch potrebné podmienky na rozvoj len 10% pracovníkov. Pod nepriaznivé štatistiky sa podpisuje aj obmedzená ponuka rekvalifikačných kurzov či programov celoživotného vzdelávania.

Dynamika zmien spojených s Priemyslom 4.0 spôsobila, že čas potrebný na aktualizáciu zručnosti zamestnancov v priemyselných podnikoch klesol v priebehu krátkeho obdobia z dvadsiatich na päť a menej rokov. Aj keď sa štandardný vzdelávací systém snaží zachytiť aktuálne trendy, zďaleka nedokáže pokryť súčasné potreby priemyslu. Reakciou na situáciu je vzdelávací program ING 4.0.

ING 4.0 – unikátny program pre zvýšenie kvalifikácie zamestnancov

Pri príprave vzdelávacieho programu spojili svoje sily klaster Industry4UM, popredné priemyselné podniky, slovenské technické univerzity v Bratislave, Žiline a Košiciach a Európsky digitálny a inovačný hub EXPANDI 4.0. Na základe požiadaviek priemyselných podnikov vytvorili unikátny vzdelávací program na zvyšovanie digitálnych zručností zamestnancov podnikov – ING 4.0. „Program je reakciou na  vzniknutú medzeru na trhu. Do podnikov prináša zručnosti potrebné pre naštartovanie a rozvoj digitalizácie,“  informuje Martin Morháč, člen predsedníctva Industry4UM, ktoré vznik vzdelávacieho programu ING 4.0 iniciovalo a manažovalo jeho prípravu.

Od mája 2024 sa tak zamestnanci podnikov budú môcť vzdelávať v štyroch vzdelávacích moduloch: robotike, logistike, inteligentnej údržbe a problematike zberu a analýzy dát. Profesor František Duchoň, predseda Národného centra robotiky upresňuje: „Vzdelávanie pripravili a vedú špičkoví akademici a špecializovaní odborníci z priemyslu. Nenahrádzame univerzitné vzdelanie, podnikom chceme ukázať ako digitalizovať a ako implementovať inovatívne riešenia.“

Vzdelávanie postavené na interakcii a príkladoch z praxe

Vzdelávanie prebieha formou prezenčného a online štúdia. Kurzy ponúkajú odborné webináre a praktické workshopy. Výučba je interaktívna, názorná a postavená na príkladoch. Zámerom vzdelávacieho programu je vybaviť účastníkov zručnosťami, ktoré im umožnia prinášať v jednotlivých oblastiach reálne návrhy na inovácie svojich prevádzok. Určená je odborným zamestnancom podnikov, operátorom, technikom a odborným manažmentom firiem.

Pre čo najvyššiu efektivitu výučby je vzdelávanie doplnené videoprednáškami, či hĺbkovými diskusiami. Aby účastník dokázal aplikovať získané poznatky do praxe, je približne jedna tretina kurzu venovaná praktickým cvičeniam. Každý z účastníkov spracuje riešenie reálneho problému v téme kurzu. Lektori budú počas výučby k dispozícii pre konzultácie a usmerňovanie pri štúdiu.

Zamestnanci malých a stredných podnikov sa môžu vzdelávať zdarma

V snahe priniesť digitálne kompetencie do podnikov čo najrýchlejšie, umožňuje financujúci partner programu EDIH EXPANDI 4.0 malým a stredným podnikom prefinancovať kurzy zdarma. „Ponuka služieb EDIH-ov a ich prefinancovanie prostredníctvom verejných zdrojov predstavuje pre malé a stredné podniky príležitosť posunúť sa v digitalizácii svojich procesov, technológií a výrobkov, a výrazne zvýšiť svoju konkurencieschopnosť,“ konštatuje Michal Műhl, hlavný projektový manažér EXPANDI 4.0.

Ako ukázali prieskumy, slovenský priemysel sa posúva do budúcnosti stále veľmi pomaly a neisto. „Preto veríme, že práve tento unikátny vzdelávací program dokáže cestu do budúcnosti zrýchliť. Podniky musia zlepšiť svoju výkonnosť vybavením pracovnej sily najnovšími zručnosťami. Musia si uvedomiť, že kvalifikovaná pracovná sila sa stáva ich konkurenčnou výhodou,“ uzatvára Peter Prónay, zástupca EXPANDI 4.0.