Skip to main content

Študenti, ak chcete urobiť ďalší krok vo svojej príprave na budúce povolanie, spoznať predvýrobné a výrobné podnikové procesy, a načerpať poznatky a skúsenosti z prostredia podniku, bootcamp EXPANDI 4.0 je pre vás tým správnym miestom. V máji hľadali odpovede na otázky ako funguje priemyslený podnik študenti gymnázia  Pavla Horova z Michaloviec.

Aj pre michalovských gymnazistov sme pripravili tréningový deň plný inšpirácie a užitočných informácií. Podnik ako na dlani, touto predstavovu sa riadili naši lektori pri príprave jeho obsahu. Ponúkli hĺbkový pohľad na jednotlivé prevádzky, výrobné a riadiace procesy a pracovné pozície, ktoré ho napĺňajú. Študenti opäť zažili intenzívny tréningový deň, ktorý zďaleka obchádzala nudná a nepotrebná teória. Poznatky získavali prostredníctvom praktických príkladov a prezentácií reálnych riešení z praxe.

Tak ako predchádzajúcim účastníkom, aj pani učiteľke Otílii Heveryovej sme položili pár otázok, aby sme sa dozvedeli ako hodnotí absolvovanie bootcampu.

Naplnil bootcamp vaše očakávania?

Áno, myslím, že cieľ sa podarilo splniť. Žiaci získali nové poznatky o fungovaní podniku a vzťahy medzi jednotlivými úsekmi v organizačnej štruktúre firmy.

Čo vás, ako pedagóga, na bootcampe zaujalo?

Veľmi ma zaujala forma výuky – priblíženie sa k reálnej firme, názorné vysvetlenie jednotlivých pracovných pozícii s ukážkou činnosti danej pozície. Perfektné vysvetlenie súvislostí a nadväznosti jednotlivých procesov – od objednávky zákaznika až po dodanie zákazky.

Akým témam, zručnostiam by sa mohol bootcamp v budúcnosti venovať?

Myslím, že bolo by pre žiakov veľmi zaujímavé prejsť aj výrobným procesom – navrhnúť, naprogramovať (pre  CNC) a vyrobiť strojársky výrobok. Náročné na čas, ale žiaci by mohli byť súčasťou projektu aj 2-3 dni. Podrobnejšie rozobrať doklady administratívnej činnosti  a ich účtovanie.

 

Ďakujem veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa na BOOTCAMP-e, cítili sme sa perfektne a odchádzali s množstvom nadobudnutých vedomostí, aj skúsenosti. Prajem celému tímu veľa úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

Ing. Otília Heveryová
učiteľka INF
Gymnázium Pavla Horova, Michalovce