Skip to main content

Prvými absolventmi bootcampu na tému: Predvýrobné a výrobné procesy v digitalizovanom podniku boli študenti bakalárskeho štúdia Technickej univerzity v Košiciach. Úvodný bootcamp  prebehol 7. decembra 2022 v priestoroch TestBedu 4.0, jedného z laboratórnych pracovísk EXPANDI 4.0. 

Bootcamp previedol študentov interaktívnou formou cez predvýrobné a výrobné fázy podniku. Poskytol prehľad o inteligentných podnikových procesoch v prevádzkových a technologických súvislostiach, vrátane inovatívnych riešení. „Je to intenzívny tréning na posilňovanie zručností študentov pre aktuálne potreby priemyselných podnikov. Pomáha im spájať teoretické vedomosti s reálnym svetom priemyselných podnikov,“ informuje Radovan Benkovský, špecialista EXPANDI 4.0, jeden z lektorov bootcampu.

V praktických cvičeniach si študenti prešli jednotlivými podnikovými procesmi a rôznymi pracovnými pozíciami. Pod odborným vedením lektorov riešili zadané úlohy. Pri ich vypracovaní využívali systémy demonštrujúce výhody digitalizácie. Bootcamp pri výučbe kombinoval interaktívne vzdelávacie aktivity s tradičnými, ale aj metodiky rozvíjajúce inovačné myslenie. Súčasťou tréningu  boliukážky reálnych príkladov z praxe.


Technologický bootcamp, alebo inak povedané, intenzívny technologický tréning, či školenie, je jedna z portfólia služieb, ktoré ponúka EXPANDI 4.0  pre podporu zručností študentov technických univerzít a stredných odborných škôl. Obsah tréningov vychádza z aktuálnych a budúcich potrieb podnikov spojených s digitalizáciou a digitálnou transformáciou. Hlavným zámerom bootcampov je posúvať technické zručnosti študentov na úroveň, ktorú si vyžaduje vyspelá technologická prax.