Skip to main content

Aj v roku 2024 nás čakajú stretnutia so študentmi stredných odborných škôl a gymnázií na  technologických bootcampoch. EXPANDI 4.0 už druhý rok organizuje technologické bootcampy v TestBede 4.0 a na špecializovaných pracoviskách Technickej univerzity v Košiciach. Vďaka bootcampom majú študenti stredných odborných škôl z celého Slovenska jedinečnú príležitosť spoznať výrobné a predvýrobné podnikové procesy.

Prvý tohtoročný bootcamp sme si užili spolu so študentmi z košického súkromného gymnázia Dneperská. Pripravili sme pre nich tréningový deň plný inšpirácie, zaujímavostí zo sveta technológii a informácií užitočných pre prípravu pre budúce povolanie. Počas dňa mali študenti možnosť vidieť ako fungujú priemyselné podniky, ich výrobné a riadiace procesy.

Zámerom našich bootcampov je vzdelávať novú generáciu prostredníctvom praktických príkladov riešení z praxe. Náš tím sa snaží vyhýbať nudnej teórii, poučkám a snaží sa ponoriť študentov do interaktívnych aktivít. A v tomto duchu sa niesol aj prvý tohtoročný bootcamp, ktorý bol plný energie, skvelých otázok od študentov, ktorí sa tešili z nových vedomostí.

Po každom ukončenom bootcampe nás vždy zaujíma aj pohľad samotnej školy na absolvovanie technologického tréningu, a preto sme položili pár otázok aj pani učiteľke Zuzane Madárovej :

Čo motivovalo Vašu školu zúčastniť sa technologického bootcampu? 

Hlavnou motiváciou pre prihlásenie našich žiakov do vášho technologického bootcampu bola snaha o „dotyk s praxou“. Snaha, aby sa bezpečnou a pritom zážitkovou formou mohli stať súčasťou simulovanej priemyselnej praxe, čo by mohlo viesť nielen k rozšíreniu ich vlastných poznatkov, či zručností v tejto oblasti, ale mohlo by to dať zmysel ich doterajším teoretickým poznatkom a predstavám z tejto oblasti, prípadne ich profesijne ovplyvniť v budúcnosti. V duchu povedaného, že vraj na „východe nič nie je“, nemalú úlohu pritom zohral aj fakt, že takúto príležitosť im ponúka vysoká škola nachádzajúca sa priamo v meste, v ktorom žijú, študujú, majú svoju rodinu, či kamarátov.

Naplnil bootcamp vaše očakávania?

Absolvovanie bootcampu prevýšilo naše očakávania, tak zo strany žiakov, ako aj zo strany učiteľov. Program bootcampu bol vyvážený, obsah zrozumiteľný, forma zážitková s prvkami súťaživosti. Samotní žiaci veľmi ocenili hlavne prvú časť programu – návštevu Prototypového a inovačného centra, kde sa mali možnosť oboznámiť s konkrétnymi projektmi vyvíjanými týmto centrom. Opäť ich to v dobrom slova zmysle pozitívne šokovalo, na akých rôznych projektoch sa robí v priestoroch univerzity v ich rodnom meste. Zatiaľ čo pred návštevou bootcampu mnohí z nich zvažovali Technickú univerzitu v Košiciach ako jednu z možných alternatív ich ďalšieho štúdia, po tejto návšteve sú rozhodnutí ostať študovať tu u nás v Košiciach.

Akým témam, zručnostiam by sa mohol bootcamp v budúcnosti venovať aby sa ešte viac priblížil potrebám škôl?

S prihliadnutím na to, že ako osemročné gymnázium zamerané na programovanie ponúkame našim žiakov všeobecné vzdelanie, boli naši žiaci so zvolenými témami nadmieru spokojní a z ich uhla pohľadu by nič nemenili.

Zámerom bootcampu bolo ukázať študentom reálny priebeh procesov podnikom, prepojiť teoretické poznatky s praktickými. Podarilo sa tieto zámery naplniť?

Áno, vďaka vhodne zvolenej zážitkovej forme predstavenia fungovania priemyselného podniku a aktívneho rozdelenia rolí medzi žiakmi, sa podarilo spomenuté zámery v plnej miere naplniť.

Aké vedomosti si odniesli vaši študenti z bootcampu, a ktorá časť sa im najviac páčila?

Vzhľadom na spomenuté všeobecné zameranie gymnázia, na rozdiel napríklad od strednej odbornej školy, sa žiakom našej školy najviac páčilo predstavenie konkrétnych procesov prebiehajúcich vo vnútri priemyselného podniku z pozície rôznych manažérskych funkcií. Z pohľadu ich ďalšieho profesijného smerovania ich najviac oslovila už spomínaná prvá časť bootcampu. Zároveň veľmi ocenili celkovú profesionalitu organizácie celého bootcampu, vrátane pripravenej súťaže spojenej s vecnými cenami a pozitívne vnímali aj pripravené občerstvenie ak prejav úcty hostiteľa voči svojim hosťom.

 

„ Absolvovanie bootcampu prevýšilo naše očakávania, tak zo strany žiakov, ako aj zo strany učiteľov. Program bootcampu bol vyvážený, obsah zrozumiteľný, forma zážitková s prvkami súťaživosti. “

Pani učiteľka Zuzana Madárová