Skip to main content

V TestBede 4.0 môžete využívať najmodernejšiu 5G sieť. Prvú privátnu 5G SA sieť zameranú na vývoj a aplikáciu riešení pre inteligentný priemysel zriadil na pôde Technickej univerzity v Košiciach Slovak Telekom. Súčasťou 5G kampusu je aj TestBed 4.0 – unikátne pracovisko nášho partnera SOVA Digital. V spolupráci so spoločnosťou Siemens vytvorili v testbede modelové riešenia, ktoré predstavujú typické aplikácie 5G pre priemysel. Sú sprístupnené podnikom, ktoré sa s nimi chcú bližšie oboznámiť.

Privátna 5G SA (5G stand-alone) sieť je technológia vytvorená pre použitie v uzavretom ekosystéme pre testovanie a vývoj inovatívnych riešení. Umožňuje firmám, aby si vytvorili vlastné komunikačné ekosystémy s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokorýchlostné pripojenie nevyhnutné pre kritické aplikácie a služby. Je typom riešenia, ktoré nevyužíva podporu starších technológií ako 4G. V 5G SA sieti sú všetky prvky optimalizované na využitie výlučne 5G technológie a jej autonómnu prevádzku v určenej lokalite.

Slávnostné otvorenie prvého slovenského 5G SA kampusu pre priemysel. Zľava: Martin Morháč – SOVA Digital, Stanislav Kmeť – rektor TUKE, Peter Laco – Slovak Telekom, Jozef Magic – Siemens

5G mobilná sieť predstavuje pre priemyselné podniky obrovský potenciál. „Privátna 5G sieť je kľúčová technológia z pohľadu digitalizácie a plnej automatizácie priemyslu. Pre priemyselné podniky je to prirodzený evolučný krok, k zefektívneniu výroby, customizácie výrobného portfólia, optimalizácie výrobných nákladov a zníženiu chybovosti výrobných zariadení,“ hodnotí Jozef Magic, Head of Digital Industry Siemens.

Väčšia prenosová kapacita, vyššia rýchlosť a nižšia latencia otvárajú príležitosti pre modernizáciu a optimalizáciu výrobných, logistických, či skladovacích procesov. Vytvára prostredie pre prepojenie smart zariadení. „Vo výrobe narastá potreba využívať inteligentné zariadení. Od nich potrebujeme, aby spolu vzájomne komunikovali a spoľahlivo prenášali dáta do ostatných podnikových systémov. 5G prináša výhody v rýchlosti komunikácie, vo flexibilite reakcií na zmeny, v možnostiach rýchleho pripojenia zariadení aj v eliminácii ľudských chýb,“ uviedol Martin Morháč, riaditeľ spoločnosti SOVA Digital.

V TestBed 4.0 sú už dnes k dispozícii viaceré funkčné modely demonštrujúce kvality privátnych 5G kampusových sietí:

  • Mobilný manipulátor s kontrolou kvality
  • Profinet
  • Ovládací panel cez 5G
  • Digitálne dvojča
  • Rozšírená realita (augmented reality)

Kristián Zastko, riaditeľ pre realizáciu SOVA Digital

Čo prináša 5G SA sieť priemyslu?

Rastúci stupeň automatizácie v priemysle, požiadavky na individualizáciu finálneho produktu s potrebou flexibility výrobného procesu, aj príchod štvrtej priemyselnej revolúcie si vyžadujú bezpečný a rýchly prenos dát vo výrobnom podniku. Nastupujúca 5G SA sieť umožní nasadiť do praxe viaceré inovácie, ktoré zjednodušia a zefektívnia fungovanie v priemysle vďaka benefitom, akými sú napríklad:

  • tisícky pripojených zariadení
  • mimoriadne krátka odozva
  • prenos obrovských objemov dát vo veľmi krátkom čase
  • využitie potenciálu technológie rozšírenej reality, strojového učenia a umelej inteligencie
  • ochrana pred kybernetickými hrozbami.

Nová privátna 5G SA sieť umožní vyvíjať najmodernejšie riešenia zamerané na inteligentné logistické a výrobné systémy pre továrne budúcnosti. Poskytne im priestor na ďalší vývoj, ako aj procesné inovácie v oblasti priemyslu, či umelej inteligencie a ich zavádzanie do praxe. „Privátne 5G SA siete sú unikátnou technológiou, ktorá prináša vysokú úroveň bezpečnosti, spoľahlivosti, rýchlosti a flexibility mobilného prenosu dát, čím otvára cestu pre inovácie v mnohých odvetviach priemyslu a možnosti výrazného napredovania digitálnej transformácie,“ dodal Peter Laco, riaditeľ B2B segmentu Slovak Telekom.

Prototypové a inovačné centrum (PaIC), ďalšie z odborných pracovísk TUKE využívajúce najmodernejšiu privátnu 5G SA sieť

Kampusové siete v skratke

Kampusové siete (Private Campus Network) sú lokálne privátne bezdrôtové siete vybudované pre určitú geografickú oblasť, ako napr. univerzitu, jednotlivé budovy, pracoviská či celé výrobné závody. Môžu pokrývať oblasť od niekoľkých stoviek štvorcových metrov v interiéri až po niekoľko kilometrov štvorcových v otvorenom priestore. Fungujú nezávisle na verejnej mobilnej sieti, sú prispôsobené individuálnym potrebám pre konkrétne použitie a vyhovujú budúcim požiadavkám v oblasti Priemyslu 4.0.

Na rozdiel od verejnej mobilnej siete je v kampusovej sieti možné použiť len vybrané zariadenia v areáli kampusu, čo zvyšuje úroveň zabezpečenia a kontroly. Okrem toho je možné siete jednoducho prispôsobovať či kombinovať aj s verejnými sieťami. Kampusové siete umožnia podnikom využívať moderné digitálne komunikačné technológie s podporou 5G technológie bezdrôtových sietí pre zefektívnenie ich pracovných, výrobných a prevádzkových procesov.