Skip to main content

EDIH EXPANDI 4.0 prináša malým a stredným podnikom expertné služby podporujúce digitalizačné procesy v ich prevádzkach. Podniky majú možnosť prefinancovať ich v plnej výške zo zdrojov Európskej komisie a Plánu obnovy a odolnosti. Formát financovania tak otvára možnosť dostať sa k službám aj tým podnikom, pre ktoré boli doposiaľ z kapacitných, či finančných dôvodov nedostupné.