Skip to main content

Zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe lídrov pomáha ostatným podnikom hľadať cestu k digitalizácii. Case Studies povzbudzujú podniky k aktivitám, motivujú rozvíjať inovačné zámery, sú majákmi ukazujúcimi správny smer. Preto partner EXPANDI 4.0 – Industry4UM – v rámci série diskusných fór vytvoril priestor pre prezentáciu digitalizačných riešení účastníkov súťaže o Cenu ZAP SR za digitalizáciu v automotive. Boli sme pri tom. Pozrite si videozáznam z fóra, v ktorom nájdete prezentácie digitalizačných riešení dodávateľov a diskusiu so zástupcami automobiliek KIA Slovakia a Volkswagen Slovakia o aktuálnej situácii v subdodávateľskom reťazci.