Skip to main content

Päť slovenských EDIH-ov začalo ponúkať svoje služby, ktoré pomáhajú malým a stredným podnikom a organizáciám verejnej správy v digitalizácii. Okrem expertných služieb prinášajú aj nový spôsob financovania transferu digitálnych inovácií. V rámci špeciálnej schémy podpory môžu ich služby podniky a organizácie využívať bezodplatne.

Prehľad kľúčových momentov v obsahu

09:00 Analýza aktuálneho stavu digitalizácie

Predstavenie EDIH-ov:
20:04 Centrum inovatívneho zdravotníctva
27:30 EDIH CASSOVIUM
34:05 EXPANDI 4.0
44:45 Hopero
52:23 Slovenské centrum digitálnych inovácií
1:03:13 Diskusia o ponuke a fungovaní siete slovenských EDIH-ov